میکروبیولوژیست http://microbesworld.mihanblog.com 2020-06-01T00:19:55+01:00 text/html 2014-12-13T20:07:41+01:00 microbesworld.mihanblog.com تینا سپاسی گزارش کار میکروب 2 http://microbesworld.mihanblog.com/post/170 <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4"> <a href="http://s5.picofile.com/file/8157091750/Presentation1.7z.html" target="" title="">دانلود</a></font> text/html 2014-12-13T19:47:24+01:00 microbesworld.mihanblog.com تینا سپاسی پاورپوینت آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 http://microbesworld.mihanblog.com/post/168 <font size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <a href="http://s5.picofile.com/file/8157091750/Presentation1.7z.html" target="" title="">دانلود</a> </font> text/html 2014-12-09T03:20:40+01:00 microbesworld.mihanblog.com تینا سپاسی دانلود کلیپ غشای سلولی http://microbesworld.mihanblog.com/post/130 <div align="center"><br><img src="http://8pic.ir/images/n4eue41s98j415wzzmho.jpg" alt="" height="185" hspace="0" vspace="0" width="294" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"><font size="4"> <a href="http://uplod.ir/wgw2nvkf5yhu/Rec029.avi.htm" target="" title=""><font size="4">دانلود کلیپ</font></a><br></font><div align="right"><br><font size="4">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br><font size="2">راهنمای دانلود : به روی دانلود کلیپ ، کلیک کنید - دانلود رایگان با سرعت پایین - ایجاد لینک دانلود - کلیک روی لینک ایجاد شده و کپی ان در یک صفحه جدید یا IDM</font><font size="2"><br></font><br></font></div></div> text/html 2014-12-03T03:50:07+01:00 microbesworld.mihanblog.com تینا سپاسی اطلاعیه 2 http://microbesworld.mihanblog.com/post/129 <a href="http://unr.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3990-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94.html" target="" title=""><li id="yui_3_16_0_1_1417620008164_1829"> <font size="4">دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد آزاد 94</font> </li></a><a href="http://unr.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3989-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF.html" target="" title=""><li id="yui_3_16_0_1_1417620008164_1898"> <font size="4">ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد آزاد 94 آغاز شد</font> </li></a><br><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/63-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/3986-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" target="" title=""> <font size="4"> استخدام کارمند جهت دفتر دانشگاه کانادایی در تهران </font> </a></li></ul><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/63-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/3985-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2.html" target="" title=""> <font size="4"> استخدام شرکت رضوان شکلات(باراکا) واقع در البرز </font> </a></li></ul><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86/3983-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%83-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF.html" target="" title=""> <font size="4">ثبت نام آزمون آیلتس آكادمیك و جنرال آغاز شد</font> </a></li></ul><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3982-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%87.html" target="" title=""> <font size="4">اعلام نتایج جابجایی های مقاطع ارشد و دكتری تا پایان دی ماه</font> </a></li></ul><ul><li> <font size="4"><a href="http://unr.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3981-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B8%D9%87%D8%B1-10-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%AF.html" target="" title="">ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد از بعدازظهر 10 آذر آغاز میشود</a></font> </li></ul><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C/3980-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-13-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.html" target="" title=""> <font size="4">تغییرات موسسات غیرانتفاعی کلید خورد / تجمیع 13 موسسه در خراسان رضوی</font> </a></li></ul><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/3979-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html" target="" title=""> <font size="4">مجوز دانشگاه ایرانیان لغو نشده است</font> </a></li></ul><ul><li><a href="http://unr.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3978-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html" target="" title=""> <font size="4">حذف ۲۲۰ رشته محل ارشد در آزمون ۹۴ دانشگاه آزاد</font> </a></li></ul><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/3977-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-20-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html" target="" title=""> <font size="4">80 درصد دانشجویان کشور در 20 رشته متمرکز شده‌اند/ عرضه و تقاضا در انتخاب رشته‌ها ، سازگار نیست</font> </a></li></ul><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87/3976-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87.html" target="" title=""> <font size="4">میزان عدم بازگشت دانشجویان بورسیه‌ای / مراجعه افراد برای آزاد سازی وثیقه</font> </a></li></ul> text/html 2014-12-02T03:30:52+01:00 microbesworld.mihanblog.com تینا سپاسی اطلاعیه http://microbesworld.mihanblog.com/post/128 <a href="http://unr.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3974-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-94.html" target="" title=""><li id="yui_3_16_0_1_1417532352459_1831"> <font size="4">دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام دوره دکتری تخصصی 94</font></li></a><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3973-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF.html" target="" title=""><font size="4">ثبت‌نام آزمون دکتری آزاد از ۹ آذر ماه آغاز شد</font> </a></li></ul><ul><li> <a href="http://unr.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/63-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/3969-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-93.html" target="" title=""><font size="4">استخدام موسسه اعتباری ثامن سال 93</font> </a></li></ul><a href="http://unr.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/3972-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-94.html" target="" title=""><li id="yui_3_16_0_1_1417532352459_2059"> <font size="4">زمان برگزاری آزمون دکتری سراسری 94</font> </li></a><br><a href="http://unr.ir/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3968-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html" target="" title=""><li id="yui_3_16_0_1_1417532352459_2056"> <font size="4">ادامه بررسی‌های افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی</font> </li></a><a href="http://unr.ir/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/3967-1950-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86.html" target="" title=""><li id="yui_3_16_0_1_1417532352459_2063"> <font size="4">1950 نفر برای دوره‌های پژوهش محور واجد شرایط شدند / روند پذیرش داوطلبان</font> </li></a><ul><li><a href="http://unr.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/3966-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87.html" target="" title=""><font size="4">آغاز ثبت‌نام آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴ از ۱۶ آذر ماه</font> </a></li></ul><a href="http://unr.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/63-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/3962-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AC.html" target="" title=""><li id="yui_3_16_0_1_1417532352459_2047"> <font size="4"> استخدام گروه صنعتی عباسپور واقع در تهران و کرج </font> </li></a><br><ul><li> <a href="http://unr.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/63-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/3961-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B3.html" target="" title=""><font size="4">استخدام شرکت مپنا سال ۹۳</font></a></li></ul>