مکانیسم بیماری های Anemia , Diabete , Phenylketonuria

دوشنبه 25 آذر 1392 07:57 ب.ظ

نویسنده : تینا سپاسی
ارسال شده در: می دونستی ؟؟ ، گلبول سفید ،


این فایل رو می تونید از یکی ازسرورهای زیر دانلود کنید :

srever 1

server 2

server 3دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: Diabete-IDDM-NIDDM-سلول های β پانکراس-ادرار شیرین-GLUT-استواستات و β - هیدروکسی بوتیرات-اجسام کتونی-MODY-هگزوکیناز IV (گلوکوکیناز)-هیپرگلیسمی-HMG-CoA-اسیدوز و کتوز (کتواسیدوز )-آلزایمر-پارکینسون و هانتینگتون-ROS-نارسایی قلبی-SUR1-Kir6.2-گیرنده سولفونیل اوره-دپولاریزاسیون غشاء پلاسمایی-گلیبورید (میکروناز ) - گلیپی زید ( گلوکوترول ) و گلی مپیرید ( آماریل ) -هیپراسولینمی مادرزادی ( هیپرانسولینمی طفولیت ) ، Phenylketonuria- نوروترانسمیتر -فنیل کتونوری (PKU)-هیپر فنیل آلانیمی -فنیل آلانین -4- منواکسیژناز -دی هیدروبیوپترین ردوکتاز-NADPH-تترا هیدروبیو پترین -فنیل آلانین هیدروکسیلاز -آسپارتام--3 ، 4-دی هیدروکسی فنیل آلانین ( L- دوپا ) و 5-هیدروکسی تریپتوفان ، Anemia-کم خونی سلول داسی (Sickle cell anemia)-کم خونی کشنده (Pernicious anemia)-N^5-متیل-تتراهیدروفولات -کوآنزیم B_12-کم خونی مگالوبلاستیک-هموسیستئین ،
آخرین ویرایش: جمعه 22 آذر 1392 12:24 ب.ظ

ناهنجاری های کروموزومی

دوشنبه 18 آذر 1392 07:12 ق.ظ

نویسنده : تینا سپاسی
ارسال شده در: گزارش کار ، گلبول سفید ،


این  PDF رو می تونید از یکی از سرور های زیر دانلود کنید :

server 1

server 2

server 3دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ناهنجار های تعداد کروموزوم ، سندروم داون-تریوزومی 21-تریوزومی 18-تریوزومی 13-سندروم کلاین فلتر-سندروم x سه گانه-سندروم ترنر ، ناهنجاری های ساختمانی ، سندروم فریاد گربه-سندروم xشکننده-تریوزومی XXY-تریوزومیXYY-تریوزومیXXX- ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 آذر 1392 12:29 ق.ظ

آمیزش دی هیبریدی - نوترکیبی

یکشنبه 10 آذر 1392 06:57 ب.ظ

نویسنده : تینا سپاسی
ارسال شده در: گزارش کار ،


این گزارش کار رو می تونید از یکی از سرور های زیر دانلود کنید :

server 1

server 2
server 3


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آمیزش دی هیبریدی ، نوترکیبی ، پیوستگی ژن ها ، مهندسی ژنتیک ، تبادل ژنی-DNA نوترکیب-مهار نوترکیبی- ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 10 آذر 1392 08:55 ب.ظ