شمارش میکروب ها در مواد غذایی

یکشنبه 18 اسفند 1392 08:10 ب.ظ

نویسنده : تینا سپاسی
ارسال شده در: گزارش کار ،

مباحث میکروب شناسی غذایی دو بخش عمده را در بر می‌گیرد که شامل بررسی نقش میکرو ارگانیسمها در فساد مواد غذایی و نقش میکرو ارگانیسمها در فرایندهای تهیه و تولید مواد غذایی است. عوامل آلودگی و فساد مواد غذایی می تواند شامل باکتری ها ،کپک ها ، انگل ها ، آنزیم ها و ... باشد. مواد غذایی می توانند توسط آب ، هوا ، حیوانات ، مواد دفعی ، خاک و ... آلوده شوند. روش هایی برای نگه داری مواد غذایی وجود دارد مانند کنسرواسیون ، استفاده از سرما ، خشک کردن ، استفاده از نمک و ... . برای شمارش تعداد باکتری ها ی زنده در یک ماده غذایی روش های مختلفی وجود دارد که می توان به تهیه رقت ، شمارش کلنی ها ، کشت در پلیت (کشت خطی ، کشت سطحی ، پورپلیت) ،اسپکتروفتومتری ، سانتریفیوژ و ... اشاره کرد. در این آزمایش رقت های مختلفی را تهیه کرده و و کشت می دهیم و بر اساس آن ها تعداد میکروب های نمونه اولیه را محاسبه می کنیم.

این گزارش کار رو می تونید از یکی از سرور های زیر دانلود کنید :


 server 1

 server 2
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: باکتری های مواد غذایی ، فساد ، پورپلیت ، تهیه رقت-سِل و بروسلوز در شیر ، باسیل تیفوئید در غذای آلوده-ستافیلوکوک طلایی ، کلوستریدیوم بوتولینوم و آندوتوکسین در مورد کلوستریدیوم پرفرنژنس یا کلوستریدیوم ولشی-لارو آسکاریس در سبزی های آلوده لارو تنیا ساژیناتا درگوشت گاو و سارکوسیست در گوشت گوسفند و بز-Biota-کنسرواسیون-بیماری های ناشی از غذا -مسمومیت های غذایی -عفونت های غذایی -حساسیت های غذایی -شمارش کلونی ها- روش محاسبه-کشت خطی -کشت سطحی -کشت آمیخته یا پورپلیت -اسپکتروفتومتری یا سنجش عبور نور- ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 اسفند 1392 08:08 ب.ظ